המורות של היום כאלו חרמניות, כל הזמן צועקות: "אני רוצה עוד אצבעות…"

המורות של היום כאלו חרמניות, כל הזמן צועקות: "אני רוצה עוד אצבעות…"