שאלה: למה מתנחלים שרים רק את הפזמון? תשובה: כי לקחו להם את הבתים…

שאלה: למה מתנחלים שרים רק את הפזמון? תשובה: כי לקחו להם את הבתים…